Je to pravda! Alkohol pomáha lepšie hovoriť cudzím jazykom

angličtina_trnava_ela

Ľudia “podozrievali” alkohol z jemnej výpomoci pre lepší prejav v cudzom jazyku už roky. Alkohol – s mierou – pomáha plynulejšie hovoriť. Je to však naozaj pravda? Nejaký ten zmysel by to dávalo: Ukázalo sa, že pivo alebo pohár vína môžu znižovať zábrany, čo môže niektorým ľuďom uľahčiť rozprávanie – prekonanie nervozity alebo váhania.

Na druhej strane sa však preukázalo, že alkohol zhoršuje kognitívne a motorické funkcie, má negatívny vplyv na pamäť a pozornosť a vedie k prílišnej sebadôvere a nízkej sebakritike. Kde je teda pravda? Naozaj ľudia po požití akoholu hovoria cudzími jazykmi lepšie, alebo hovorí za nich len “tekutá odvaha”?

Keďže sa touto otázkou zaoberali už viaceré zvedavé hlavy, britskí a holandskí vedci uskutočnili experiment, ktorý bol uverejnený v časopise Journal of Psychopharmacology. A teraz sa posaďte! Táto štúdia totiž preukázala, že ľudia skutočne hovorili plynulejšie po nízkej dávke alkoholu – aj keď si to nemysleli sami.

Štúdie sa zúčastnilo 50 Nemcov, ktorí študovali na Maastrichtskej univerzite v Holandsku, pri hraniciach s Nemeckom. Všetci ľudia v štúdii tvrdili, že aspoň niekedy pili alkohol, a pretože väčšina ich vyučovacích hodín sa vyučovala v holandčine, znalosť jazyka bola overená.

Každá zúčastnená osoba absolvovala neformálny dvojminútový rozhovor v holandčine. Pred týmto rozhovorom bola polovici podaná na pitie voda, zatiaľ čo druhej polovici bol podaný alkoholický nápoj. Množstvo alkoholu sa líšilo v závislosti od telesnej hmotnosti osoby. Rozhovory boli nahraté na video záznam. Následne ich hodnotili dvaja rodení Holanďania, ktorí nevedeli, ktorí ľudia požili alkohol. Vedci účasntíkov zároveň požiadali, aby sami ohodnotili svoje vlastné vystúpenia na základe toho, ako plynule cítili, že hovorili.

Nečakane alkohol nemal žiadny vplyv na sebahodnotenie rečníkov; tí, ktorí si dali na pitie niečo “silnejšie”, nemali viac sebadôvery ani “radosti” ako tí, ktorí pili vodu.

A teda, aj keď štúdia nemerala duševné stavy alebo emócie ľudí, autori tvrdia, že je možné, že nízka až stredná dávka alkoholu „znižuje jazykovú úzkosť“, a teda zvyšuje odbornosť. „To by mohlo umožniť, že ľudia hovoriaci v cudzom jazyku sú schopní hovoriť plynulejšie po užití malého množstva alkoholu,“ uzatvárajú.

Tak ako? Vyskúšate to aj vy? Kedy lepšie ako na dovolenke, no nie? 🙂

Pohár vína, či bez, u nás sa hovoriť naučíte. Pozri ponuku kurzov tu. 🙂

Comments are closed.