Chytrejšia cesta pre Vás

Štúdium
Nápady
Kontakty
Rozvoj

ELA - skratka pre Empire Language Academy. ELA je jazyková akadémia zameraná na výučbu prioritne anglického jazyka, s postupným rozvojom a rozšírením na slovenčinu, slovenčinu pre cudzincov, nemecký, či španielsky jazyk. Našou hlavnou motiváciou je, že si uvedomujeme, že v každom človeku a študentovi sa skrýva silný potenciál, ktorý je dôležité je naladiť tým správnym smerom. Práve na tomto poznatku je založená aj naša metóda. ELA jazykovka prirodzene vyrástla z jazykovej školy, ktorá vznikla v jednej učebni v roku 2017, v etablovanú a profesionálnu učiacu sa a vzdelávaciu inštitúciu EMPIRE LANGUAGE ACADEMY. Vďaka vizionárskemu, profesionálnemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prinášame inovatívne učebné postupy. Naším cieľom je rozvoj a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií.

Výsledkom našej práce na profesionálnej úrovni je fakt, že:

1. V roku 2019 sa umiestnili na 3. mieste v Trnavskom kraji v súťaži o najlepšiu jazykovú školu.

2. V roku 2019 sme boli prijatí ako súčasť EMPIRE a stali sme sa tak jazykovým partnerom EMPIRE Tennis Academy.

3. Máme vlastnú metódu vzdelávania, v oblasti rozvoja jazykových zručností a transformácie organizácií na učiace sa organizácie, čím skvalitňujeme soft skills zamestnancov.

Náš prístup a metóda

Komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta tvorí jadro našej lektorskej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom študenti spoznávajú samého seba a ostatných.

Náš prístup je odborne prepojený s:

• Vedeckými poznatkami psycholingvistiky, komunikačnej scholastiky, či motivačného vedenia hodín
• Aplikáciou poznatkov cez metódy ESL a British Council (prostredníctvom učebných materiálov vypracovaných priamo odborníkmi z ESL)
• Rozvojom tvorivého a kritického myslenia
• Rozvojom tvorivého potenciálu študenta
• Zosobňovaním témy prinášame progresívne učebné postupy, vlastné inovatívne produkty a služby, neustále novinky zvyšujúce pokrok a efektivitu vzdelávania, odborné zázemie, tím špecialistov na vzdelávanie, vysokú úroveň lektorov a celého riadiaceho aparátu

V čom sme iný?

• osobný prístup, prispôsobovanie sa potrebám klientov,
• zvládanie aj náročných projektov,
• skvelá atmosféra, chuť pracovať na sebe,
• rýchle tempo napredovania,
• nabíjanie pozitívnou energiou a množstvo sprievodných aktivít
• spoľahlivosť, stabilita, garanciu úspechu overenú spokojnými klientmi
• príjemné prostredie, atraktívne priestory s inšpiratívnou záhradou
• kvalita a know-how vyplývajúcu z členstiev v medzinárodných skupinách
• poznatky v oblasti jazykového a osobnostného vzdelávania, skúsenosti zo štúdií, prácí, či stáží zo zahraničia

Katka
Katarína Jakabšicová
zakladateľka ELA

Ak sme Vás zaujali a chcete sa s nami vybrať cestou vzdelania a poznania, dohodnite si u nás ukážkovú hodinu.

Takže prečo si vybrať nás?

Myslíme si, že najlepšie za nás hovoria naši študenti a naše spoločné výsledky.

Instagram has returned invalid data.