English Language Academy

Nájdete nás na:
Ľudová 10, 2. poschodie, Trnava
vstup zo strany parkoviska od bývaleho kultúrneho domu

Fakturačné údaje:

Ing. Katarína Jakabšicová, MSc. – ELA
Legionárska 737/13
Trnava
917 01
IČO: 51557533

Číslo živn.registra: 250-40907, okresný úrad Trnava