Príspevok na rekreáciu

 REKREAČNÉ POUKAZY 

Od 1.1.2019 sa zavádza príspevok zamestnávateľa na rekreáciu do praxe. Preplatia Vám dovolenku, ale i tábor pre dieťa

ZA AKÝCH PODMIENOK VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE NA REKREÁCIU?

  • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
  • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávaťautomaticky.
  • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
  • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovnýčas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
  • Na tento príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.
  • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa
  • To, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU ĎNU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa).
  • Dohodári nárok na tento príspevok bohužiaľ nemajú.

 

AKOU SUMOU VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE?
Zamestnávateľ  zamestnancovi  prispeje  na  rekreáciu  sumu  vo  výške  55  %  oprávnených  výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok. To   znamená,   že   v   prípade   ak   zamestnanec   vynaloží   na   rekreáciu   500   eur   a   viac   ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 eur ročne

 

MÔŽE TO BYŤ I LETNÝ TÁBOR PRE DIEŤA

Našťastie pri príprave koncepcie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu mysleli i na deti a letné tábory. Takže zamestnávateľ prispeje nielen na ubytovania,  ale i na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Takže, ak chcete využiť ako zamestnanec príspevok na rekreáciu od Vášho zamestnávateľa na tábor pre dieťa, skontrolujte si nasledovné:

✓musí ísť o Vaše dieťa alebo iné dieťa, ktoré s Vami žije v spoločnej domácnosti (napríklad partnerkine/partnerove dieťa)

✓tábor musí trvať aspoň dva dni (pretože by malo ísť o viacdennú aktivitu)

✓Vaše dieťa musí navštevovať základnú školu alebo byť v prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia ✓„tábor“, „sústredenie“ musia byť na Slovensku

✓musia sa konať počas školských prázdnin. Nemusí ísť iba o letné prázdniny.

 

DOSTANETE REKREAČNÝ POUKAZ ALEBO VÝDAVKY ZAMESTNÁVATEĽOVI PREUKÁŽETE

Zamestnávateľ Vám ako zamestnancovi môže dať:

  • rekreačný poukaz
  • alebo najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie zamestnávateľovi predložíte účtovné doklady z rekreácie a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne tak (v najbližšom výplatnom termíne, prípadne podľa dohody