Špecializované kurzy - business, právna a angličtina pre zdravotníkov

Chystáte sa na univerzitu, prácu v zahraničí alebo si chcete svoj rozhľad obohatiť o angličtinu zo špecializácie – právnickej, zdravotníckej či obchodnej?
Pripravili sme v ELA kurzy pre odborníkov a špecialistov v týchto oblastiach. Kurzy okrem slovnej zásoby z pracovných okruhov zahŕňajú konverzačné cvičenia, zameranie na gramatiku, ale i odborné termíny a možnosť osobných konzultácií.

Čo vás čaká na kurze medicínskej angličtiny?

Tento kurz je určený pre všetkých lekárov, farmaceutov, fyzioterapeutov, zdravotné sestry, študentov medicíny a ďalších zdravotníckych profesionálov, ktorí potrebujú komunikovať s pacientmi a kolegami v anglickom jazyku a chcú si zdokonaliť všetky štyri jazykové zručnosti: rozprávanie, písanie, počúvanie a čítanie.
Zameriava sa na rôzne oblasti komunikácie vrátane tém ako anamnéza a vyšetrenie, diagnóza a liečba.

Čo vás čaká na kurze business English?

Kurz  obchodnej angličtiny je zameraný na komunikačné zručnosti v angličtine v rôznych pracovných situáciach. Je to prakticky zameraný kurz, v ktorom si študenti budú precvičovať svoje zručnosti prostredníctvom prezentácií a simulovaných situácií, akými sú:

  • pracovné pohovory
  • meetingy
  • vyjednávania
  • jednanie so zákazníkmi, sťažnosti

Spätná väzba od ostatných študentov v skupine bude dôležitým faktorom progresu.

Čo vás čaká na kurze právnej angličtiny?
Kurz slúži na rozvíjanie rozprávanie, písania a čítania v oblasti práva alebo ako príprava na medzinárodný certifikát  TOLES (Test of Legal English Skills), no nezameriava sa na výuku práva ako takého, a nemal by slúžiť ako zdroj právnych rád v praxi. Preto je dôležité, aby študenti mali aspoň základné povedomie o právnych konceptoch a systémoch. Kurz právna angličtina je modulovo terminologicky rozčlenený na rôzne oblasti práva, ktoré najčastejšie právni profesionáli využijú vo svojej praxi, či už v pri štúdiu na vysokej škole, v advokácii alebo štátnej sfére.

TERMÍNY

Skupinový kurz business English mierne pokročilí A2-B1- negotiation skills ( otvárame pre uzavreté skupinky pre min. 3 osoby v prípade záujmu) //10 hodín//99EUR//

Všetky skupinové kurzy otvárame od 18.9.2023

Kurz sa dá zakúpiť aj na jeden konkrétny deň.
Cena za jedeň deň//jednu lekciu konverzačného kurzu je 20EUR/osoba.

V prípade záujmu o kurz nás prosím kontaktujte aj v prípade nevypísaných dátumov. Kurz vieme otvoriť na mieru aj počas roka a na požiadanie.