Súhlas so spracovaním a zverejnením fotografií

Zakliknutím súhlasím so spracovaním osobných údajov na účel podpory predaja a marketingu a to zverejnením  fotografie  na  stránke  www.ela-jazykovka.sk ,  na  fun  page  sociálnej  sieti  Facebook  a Instagram,  v  katalógoch  a  iných  marketingových  materiáloch  ELA jazykovka (Ing.Katarína Jakabšicová – ELA) :

  • fotografia dieťaťa
  • video dieťaťa

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým  súhlas  daná  osoba  dala  alebo  maximálne  po  dobu  10  rokov  od  udelenia  súhlasu.  Tento udelený  súhlas  môže  dotknutá  osoba  kedykoľvek  odvolať,  a  to  písomným  oznámením  doručeným na  adresu  sídla  ELA jazykovka,  Ing. Katarína Jakabšicová – ELA, Legionárska 13, Trnava, 917 01 alebo zaslaním emailu na adresu info@ela-jazykovka.sk.