Nemčina pre deti 6-8 rokov

Naše kurzy nemčiny pre deti sú určené deťom ktoré sa s nemčinou ešte nestretli alebo už majú základy. U detí prebudíme a podporíme radosť pri zaobchádzaní s nemeckým jazykom. Vyučovanie u nás prebieha hravými a modernými metódami a pomôckami.

Ceny materiálov sú zahrnuté v cene kurzu, ktorá je finálna. Staráme sa o kreatívne zaobchádzanie s nemeckým jazykom za podpory tvorivých činností, pohybových hrier a inscenáciam. Deti sa naučia praktické frázy a využívanie jazyka v bežnom živote. Naši lektori/lektorky pristupujú k výučbe komunikačnou formou a motivujú deti používať jazyk v autentických situáciách už od prvej hodiny. Náplň každej úrovne kurzu nemčiny Vám radi dôsledne vysvetlíme.

TERMÍNY

Nemčina pre deti od 6-8 rokov KLASIK (pondelky-stredy 17:00-18:00)//21 hodín//169 EUR
Nemčina pre deti od 6-8 rokov LIGHT (pondelky 17:00-18:00)//11 hodín//95 EUR

Všetky skupinové kurzy otvárame od 9.1.2023


Individuálne kurzy a kurz “dvojka” (aj pre deti od 5 rokov) otvárame na požiadanie počas celého roka.

  • Učí sa vaše dieťa lepšie samé? Žiaden problém! Kids plus sa dá realizovať aj formou individuálnych kurzov ako doučovanie alebo ako “dvojka” či “trojička” so súrodencami a spolužiakmi. V prípade záujmu o vytvorenie vlastného kurzu nás neváhajte kontaktovať mailovo alebo telefonicky ?
  • Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás, určite vymyslíme alternatívu, ktorá vám sadne čo najlepšie ?