Triple alebo "Trojička"

Angličtina pre trojice! Troj-individuálka pre Teba a kamošky, kolegyne, kolegov, spolužiakov, súrodencov, hocikoho s kým chcete na sebe zamakať v príjemnom prostredí ELA s veselými lektormi/lektorkami a zábavným vzdelávaním, kde sa posúvate spoločne ďalej. A ešte aj ušetríte!

Podľa Vašich potrieb a úrovne Vám si spoločne dohodneme niektoré z nasledovného:

  • výučbu všeobecnej angličtiny našou vlastnou zábavnou konverzačnou metódou DARE to DO, kde si zlepšíte slovnú zásobu, plynulosť hovorenia, posluch a promptné reakcie
  • Business English vzdelávanie všeobecné alebo špecifického zamerania podľa Vašej pracovnej oblasti
  • pokročilé konverzácie na zlepšenie Vašej plynulosti, interakcie a ešte väčšej slovnej zásoby
  • preberanie konkrétnych častí gramatiky, v ktorých máte medzery
  • prípravu na konrétne udalosti, ktoré Vás čakajú – pohovor, skúšky, testy, certifikáty, prezentácie ai.
  • BONUS: Všetci INDI a TROJIČKOVÍ klienti, navštevujúci zároveň aj skupinové kurzy v ELA, majú nárok na 20% zľavu z ceny Individuálok.